" /> Leren van Afrikaanse cultuur | Leren

Leren van Afrikaanse cultuur

De fundamenten van het leven in gemeenschap

1 er wordt geleerd in collectieve eenheden, die zich niet alleen beperken tot leerlingen
2 een collectieve eenheid is samengesteld op basis van diversiteit
3 lerenden zijn verantwoordelijk voor hun collectieve leerproces
4 lerenden nemen op hoog niveau deel aan de organisatie van de school
5 lerenden maken gebruik van kennis en kunde van de locale gemeenschap, van bedrijven en instellingen die daar deel van uitmaken en maken hun kennis en kunde bruikbaar voor anderen.