" /> Illegalen in Nederland snel de cel in | Home | KaosProjects

Illegalen in Nederland snel de cel in

Dat zijn enkele conclusies uit het vandaag in Brussel gepubliceerde onderzoek van de universiteit van Tilburg Buitenlandse gevangenen in Europese strafinrichtingen.
Onderzoeker Anton van Kalmthout, hoogleraar straf- en migratierecht in Tilburg noemt het wenselijk dat in Europa aanvaardbare en bindende minimumnormen voor buitenlandse gedetineerden worden afgesproken, zodat ook zij „aanspraak kunnen maken op fundamentele mensenrechten.”
Het aantal buitenlandse gevangenen in Europa groeit volgens Van Kalmthout verontrustend snel. De problematiek groeit door globalisering en het wegvallen van de grenzen. Alleen al in de EU komen 500.000 illegalen per jaar binnen. Nederland sluit naar schatting jaarlijks 22.000 buitenlanders zonder papieren op. Het gaat om mensen die geen verblijfsvergunning hebben, en in afwachting van hun uitzetting vastzitten.
„In Nederland en de meeste andere Europese landen worden minimale rechten van buitenlandse gevangenen met voeten getreden”, zegt Van Kalmthout.
Aan het onderzoek werkten onder meer reclasseringsdiensten en vluchtelingenorganisaties mee. De onderzoekers hebben met behulp van nationale experts in alle 25 EU-landen de situatie en behandeling van buitenlandse gevangenen bekeken. Het gaat om vreemdelingen die veroordeeld zijn en om niet-veroordeelden, maar veel landen maken hiertussen geen verschil, aldus het rapport. De groep veroordeelde buitenlandse gevangenen bedraagt inmiddels 21 procent van de gevangenispopulatie in Europa.
De verschillen tussen landen zijn groot. In Luxemburg bestaat 75 procent van de gevangenen uit veroordeelde buitenlanders, in Oostenrijk 45 procent, in Nederland 32 procent, in Finland 8 procent en Polen slechts 0,8 procent.
Van de groep niet-veroordeelde buitenlandse gevangenen – die niet alleen in gevangenissen, maar ook in uitzetcentra, in politiecellen, op detentieboten en op geheime locaties zijn ondergebracht – zijn alleen schattingen te geven. Wordt deze groep meegerekend, dan bedraagt het aantal buitenlandse gevangenen in Nederland volgens de onderzoekers 63 procent van het totale aantal gevangenen.

13 september 2006