" /> Dubbele nationaliteit; de andere kant op denken... | Home | KaosProjects

Dubbele nationaliteit; de andere kant op denken...

Dubbele nationaliteit; de andere kant op denken...

Onze 2 politieke partijen met het woord 'vrijheid' in hun naamstelling, zijn de belangrijkste leveranciers van ideeën waarmee loyaliteit in twijfel wordt getrokken vanwege een dubbele nationaliteit.
Mijn gevoel zegt iets te willen doen tegen de mede door de media opgezweepte discussie en tegen deze 'vrijheid' beïnvloeders die resulteert in een verderfelijke sfeer in media en politieke dialoog.

Mijn gevoel en mijn verstand zeggen vooral: denk de andere kant op: geef iedereen het recht op een dubbele nationaliteit. En volg dit desnoods na 10 jaar op met de plicht voor iedereen (waarover je dit kan afroepen) om over minstens 2 nationaliteiten te beschikken.
Dit brengt ongetwijfeld een complexe situatie met zich mee. Waarin vele vragen worden gesteld en om een antwoord vragen. Bijvoorbeeld: verkrijg ik dan 2 keer rechten en 2 keer plichten? En ook: wat is de waarde van een nationaliteit?

Dus, stel je eens voor dat we zowel Nederlander als Duitser zijn. Of de combinatie Italiaans en Spaans? Of Senegalees en Boliviaans? Er zijn in bijna alle landen op de wereld op dit moment al mensen te vinden die over een dubbele identiteit beschikken. En juist omdat zij maar over 1 nationaliteit mogen beschikken, ervaren zij het contrast met hun dubbele identiteit.

De loyaliteitscrisis die nu gemaakt is, is gebaseerd op het in stand houden van het genoemde contrast.
Wie dit verzwijgt, is intrigant. Wie dit benoemt, denkt om.
De 'vrijheid' partijen maken onbalans. Aan hen is daarom in feite gebrek aan loyaliteit toe te schrijven.
Als burger wil ik dat ze daarmee stoppen...

Hans Pollen