" /> 8 Uur Overwerk | Ver-wonder-ing | KaosProjects

8 Uur Overwerk

8 Uur Overwerk
Op vrijdag 28 maart is het zover! Een Goede Doelen-team dat bestaat uit 5 pas afgestuurde jonge creatieven gaat onder leiding van een mentor tot 3 uur ’s nachts in de Caballero Fabriek in Den Haag aan het werk om de huisstijl en wervingsspot te ontwikkelen voor een nieuwe campagne van Cordaid over stedelijke leefbaarheid. Het resultaat wordt aan het eind van de sessie gepresenteerd. Cordaid wil de middelen daarna zo snel mogelijk verder ontwikkelen en inzetten in de campagne die voor de zomer start en ongeveer 2 jaar zal duren.
Cordaid heeft juist voor uitwerking van deze twee middelen gekozen omdat ze in de opstartfase van de campagne een belangrijke rol zullen vervullen. De campagne gaat over het ontwikkelen van zogenaamde wereldwijken in ontwikkelingslanden. Jong en oud zetten zich nu al in om van hun wijk zoals Philippi, een van de grootste en bekendste sloppenwijken van Kaapstad, een wereldwijk te maken. Zo werken ze onder begeleiding van lokale organisaties keihard om van hun woonwijk een leefbare gemeenschap te maken. Basisvoorzieningen zoals het aanleggen en verbeteren van water- en sanitaire voorzieningen, afvalverwerking, woningbouw en de infrastructuur voor ICT worden allemaal aangepakt. Daarnaast bundelen ze hun krachten om oplossingen te bedenken voor de jongerenproblematiek in hun wijk.
Maar, dit alles kunnen ze niet alleen voor elkaar krijgen! Cordaid is daarom op zoek naar Nederlandse bedrijven en instellingen die het leuk vinden om hieraan hun steentje bij te dragen. Samenwerking en partnerships door middel van inzet van expertise, materialen, menskracht, financiële ondersteuning en het uitwisselen van ervaringen zijn hard nodig. Cordaid gaat uit van het principe dat lokale gemeenschappen zelf de vraag formuleren. Met de wervingsspot hoopt Cordaid Nederlandse bedrijven en instellingen te interesseren voor deelname of ondersteuning van het project wereldwijken. De huisstijl zal het project gezicht geven.