" /> KaosProjects | Nieuws | KaosProjects

KaosProjects

Never Die of Nébédai

Als een soort zomerproject en in het kader van MVO initieert KaosConsult een sociaal ondernemersproject in Gambia. Hierin staat community building, productie van Nébédai (Moringa) en kennis deling centraal.
Via Crowdfunding wordt een lokaal haalbaarheidsonderzoek gefinancierd. U kunt het vinden via: 
https://www.onepercentclub.com/nl/#!/projects/never-die. Indien gewenst kunt u dit project ondersteunen door donatie, onder aandacht brengen, acties organiseren (hoe klein dan ook).

Hieronder de projectbeschrijving:

Nébédai is in Wolof de naam voor de superfood Moringa. Het groeit in het wild o.a. in Gambia en Senegal. Zo ook in Ndungu Charren een dorpje met nog geen 500 inwoners. Zoals vele dorpjes in de omgeving is Ndungu Charren een hechte community. Naast betalen met geld is er ook sprake van ruilhandel. Dat kan ook in een vertrouwde omgeving waarin iedereen elkaar kent en niet zelden familiair verbonden is. 
Nébédai lijkt een verbastering van 'never die'. Is dit omdat Gambia een Engelse kolonie was? Nébédai blijkt super gezond dat weten velen daar allang de blaadjes worden in gerechten gebruikt bij het koken. In poedervorm is de vraag internationaal momenteel enorm. Bijzonder ook dat de struik naast je compound groeit en helemaal niet weet wat de internationale waarde ervan is.
Basisidee is dus de link te maken tussen huisvlijt en de vraag in het Noorden/het Westen. Er bestaat al het 
Jahaly project in Gambia op zo'n 150 km. Daar worden blaadjes omgevormd tot het zo gewilde Moringa-poeder. Dat project heeft de link naar de internationale markt al gelegd.
DOEL
Doel van het Ndungu Charren project is om aan te sluiten bij het Jahaly Project. Door te leren hoe de thuisnijverheid is op te waarderen tot een extra productie kanaal. Door met de productie enerzijds wat extra inkomen te genereren en aan de andere kant te investeren in eigen community toekomst. Indien steeds wat samen verdiend geld opzij wordt gelegd kan men de instrumenten kopen om zelf de Nébédai te maken en te verpakken.

FASES EN ACTIVITEITEN
1. Het basisidee delen
Het basisidee wordt uitgezet in Gambia en Senegal in bestaande netwerken en contacten. Daar waar de aansluiting wordt gevonden zal verdere stappen mee worden ondernomen. Deze fase is lopende.

2. Leiderschap vinden
In Gambia is aangehaakt door de Ndungu Charren Community. Daarmee worden de vervolgstappen voor een eerste pilot-project in Gambia ingezet. Deze fase is met het vinden van de zich enthousiast tonende initieerders (Omar & Malik Jallow) in Gambia afgerond. In Senegal staat deze fase nog open.

3. Haalbaarheidsstudie
De haalbaarheidsstudie moet de levensvatbaarheid van het project en de Nébédai-productie voor de community in beeld brengen. Gebroeders Jallow voeren deze haalbaarheidsstudie uit. Zij zijn de projectmanagers in spé en voeren de hieronder genoemde activiteiten uit. Zij leggen verantwoording af aan de community en aan KaosProjects (vanwege deze crowdfundingsactie).
A. Door contact te leggen en leerbezoek te brengen aan het Jahaly-project wordt de ontbrekende informatie aangaande projectproces, productie voorwaarden en -opbrengsten, financiën en community-building in kaart gebracht. Dit geschiedt a.d.h. van de volgende vragen:
 • Bestaat er mogelijkheid om met het Jahaly-project samen te werken?
 • Bestaat de mogelijkheid om de in Ndungu Charren geproduceerde Nébédai te verkopen aan jet Jahaly-project?
 • Tegen welke kiloprijs kan worden verkocht?
 • Waaruit bestaat het productieproces om van geplukte blaadjes de poeder te maken en de passende verpakking te maken?
 • Kan de op te zetten Ndungu Charren productielijn worden toegevoegd aan de Jahaly-productielijn, waardoor gezamenlijk aan de internationale markten kan worden verkocht?
B. Daarnaast wordt binnen de eigen community in beeld gebracht welke mogelijkheden er bestaan voor samenwerken en samen produceren. Ook dit a.d.h. van vragen:
 • Hoeveel families en compounds produceren nu al Nébédai?
 • Hoeveel wordt er nu per familie en per maand geproduceerd en lokaal gebruikt?
 • Zijn families (in tevens aangrenzende dorpen) bereid om samen te werken en in een co-operatievorm te werken?
C. Leiderschap verder ontwikkelen. Projecten managen is een niet vanzelfsprekend en wijdverbreid bewust gebruikt fenomeen. Instructie vanuit het Jahaly-project en coaching vanuit Nederland (online) helpen de initieerders van dit pilotproject zich nader te professionaliseren. Leervragen zijn:
 • Welke eerdere ervaringen kunnen worden gebruikt voor dit project?
 • Hoe wordt de coördinatie uitgevoerd en hoe verhoudt zich het leiderschapsmodel tot de co-operatieve ontwikkeling?
 • Welke transparantie dient het opbouwen en behouden van vertrouwen t.o.v. de community?
 • Welke skills op communicatie-, -financieel en planningsterrein zijn nader te ontwikkelen?
Deze fase wordt afgesloten met een beslissingsdocument. Daarin staat vermeld met welke inspanningen, opbrengsten en kosten, tijdspanne het Nébédai-project definitief tot opstart en uitvoering wordt gebracht. Op grond van deze inzichtelijk gemaakte samenhang wordt tot voortzetting besloten door de community en partners.
De fase wordt tevens afgesloten met een online interview inzake geleerde inzichten en te nemen vervolgstappen.

4 Project start en uitvoering: P.M.

5 Project evaluatie en afronding: P.M.

AAEAAQAAAAAAAAWxAAAAJDEwZmJlMzI2LWJkOWQtNGZlNi1hYjAxLTk1NzFhNDE3NDAyOQ
 

White spaces project from East to West Africa

Doing effort to play a key role in bringing this project to West Africa:
white_spaces_project

KaosProjects & Transitie Wetenschap

Transitie wetenschap onderzoekt 'regels' of 'wetmatigheden' bij veranderingen die fundamenteel zijn.
KaosProjects experimenteert middels diverse projecten inzake persoonlijke-, lokale-, nationale- en globale transities.
Er gelden twee proposities:
 • Wij mensen zijn onderdeel van transities die groter zijn dan wij kunnen begrijpen (link naar complexiteit theorie);
 • Wij als mensen 'maken' transities.
Is in de eerste propositie een terughoudende - wellicht volgende - positie passend, in de tweede propositie geldt een initiërende en positivistische positie die passend is. Read More...

RID

KaosProjects begeleidt een project dat leidt tot het Regionaal Informatiecentrum Duurzaamheid in de regio 'De kempen' nabij Eindhoven. Read More...

Domein verhuizen

Binnenkort verhuizen we ons domein naar een andere provider. Dat kan gepaard gaan met een offline-periode. Wij streven naar ongemerkte transitie. Zo niet: onze excuses!

Diverse Servers/Computers te koop

Te koop
I.v.m. afzegging internationaal schoolproject beschikken wij over diverse servers en desktop computers (geen bundels).
CPU's vanaf Pentium 4. Ook Ithanium processoren. Soms volledig dubbel uitgevoerd.
Allen hebben Linux (OpenSuse) voorgeïnstalleerd. Machines moeten veelal nog worden gecompleteerd.
Daarom verkopen wij ze slechts voor de prijs van de computerkast (€20,-).
Voor de hele partij van 20 eenheden vragen wij slechts €200,-
inclusief vele geheugens, keyboards, extra voedingen en hardeschijven.

Interesse?: bel 0638180921, of mail: info@kaosprojects.nl

Transformeren in Kaos

KaosProjects is in transitie.

Sinds 2005 is KaosProjects het alternatief voor de bekende KaosPilots school, dat nu ook in Rotterdam haar deuren heeft geopend.
Alternatief, omdat het licentiemodel vanuit Denemarken ons niet zinde. Maar ook omdat een post-acadmische commerciële opleiding welliswaar goede kwaliteit kan leveren, maar aan de andere kant haar publiek ook filtert door de hoge eigen bijdrage die studenten hebben op te brengen. Wel heel veel structuur aan de voorkant voor een chaotische benadering...!

De alternatieve formule die KaosProjects in Amsterdam ontwikkelde, bracht ondernemers, ondernemers-in-opleiding, en een veelheid van deelnemers uit opleidingen voor ondersteunende diensten voor de ondernemers bijeen.
De vernieuwende formule bracht veel inzicht in hoe verschillende etnische-, generatie-, sector-, en sekse-culturen ven elkaar verschillen. We vonden ook keys om vruchtvolle samenwerkingen te organiseren.
Read More...

Opening Volkskrantgebouw

Opening Volkskrant gebouw
Met veel plezier kunnen we - mede namens Urban Resort - aankondigen het openingsfeest van het Volkskant gebouw.
Voor wie het nog niet wist: het oude gebouw heeft inmiddels een nieuwe functie: 250 - 300 kunstenaars, ondernemers, organisaties, ed. zijn de afgelopen maanden binnen gestroomd. Zij wensen mede dankzij de relatief goedkope huur, vooral met elkaar vernieuwende activiteiten ontplooien.
Hoewel enkele groepen op etages nog maar net 'binnen' zijn, wordt er al veel activiteit ontwikkeld.
Wij nodigen jullie uit om aan het openingsfeest deel te nemen.
Zie de flyer onderaan dit bericht. Read More...

Volkskrant... Of Niet?

Urban Resort - met een kraakverleden - onderhandelt met de woningcorporatie Het Oosten over het herbezetten van het Volkskrant gebouw.
Grote kans dat zij deze kwestie in handen krijgen.
En daarmee een hoop werk...:
Read More...

Actuele berichten

Vanaf 23-2-2007 plaatsen we onze nieuwsberichten in deze aparte blog. Read More...

Ons nieuwe pand?

We waren naarstig op zoek naar een nieuwe productie/leerruimte.
Waar stagiaires en ondernemers samen werken en samen leren.
Kosten willen we graag maken. Vooral passend bij onze gezamenlijk inkomen en fondswerving (zie over1komen).
Oppervlakte zo rond de 100 4kante meter.
Vaste en gelegenheidsondernemers, projectinitiatief nemers en anderen willen zich er welkom en werkbaar in voelen.
We zijn in het zoeken zowel flexibel als kritisch.
Hier een foto's van het afgezegde EN ons nieuwe pand aan de Tesselschadestraat 13.